Komunitní centrum Šlejnická

K O M U N I T N Í   C E N T R U M  P R O  S E N I O R Y

Dům s pečovatelskou službou Šlejnická 5, Praha 6

Centrum je určeno především seniorům z Prahy 6. Je místem setkávání, zábavy, vzdělání i aktivního odpočinku.

Koordinátorka: Irena Simeonová

Telefon: 220 199 610

Mobil:  736 489 330

E-mail: ksec@pecovatelskasluzbap6.com

web: www.facebook.com/kcslejnicka

 

Každý se může radovat a tančit, dne 29.6.2017
Akci pro nás připravil Dr.Petr Veleta , moc se to všem líbilo.

 

Přednáška o japonské kaligrafii a dílna japonské kaligrafie. 22.6.2017
Přednášku vedl pan Robin Heřman, předseda Česko-japonské společnosti. Posluchače seznámil s historií japonského písma, krásou a významem japonské kaligrafie.
Po přednášce následovala dílna japonské kaligrafie pod vedením japonského lektora Harumi Yamady, které účastníky naučila napsat vlastní jméno japonskou abecedou, která se jmenuje Katakana.

Oslava sedmdesátin Elizabeth Crombie, lektorky kroužku angličtiny

 

 

Akce 15.6.2017 – Láska a žal

„Láska a žal“ Program sestavený z milostných písní baroka. Soprán: Lucie Rozsnyó, na arciloutnu doprovázel Miloslav Študent. velmi pěkný koncert, zůčastnilo se 25 seniorů z toho 13 z DPS Šlejnická.

 

 

Den seniorů pod záštitou Ing. Mileny Hanušové radní MČ P6