Komunitní centrum Šlejnická

K O M U N I T N Í   C E N T R U M  P R O  S E N I O R Y

Dům s pečovatelskou službou Šlejnická 5, Praha 6

Centrum je určeno především seniorům z Prahy 6. Je místem setkávání, zábavy, vzdělání i aktivního odpočinku.

Koordinátorka: Irena Simeonová

Telefon: 220 199 610

Mobil:  736 489 330

E-mail: ksec@pecovatelskasluzbap6.com

web: www.facebook.com/kcslejnicka

Program – Červen A3

 

Oslava sedmdesátin Elizabeth Crombie, lektorky kroužku angličtiny

 

 

Akce 15.6.2017 – Láska a žal

„Láska a žal“ Program sestavený z milostných písní baroka. Soprán: Lucie Rozsnyó, na arciloutnu doprovázel Miloslav Študent. velmi pěkný koncert, zůčastnilo se 25 seniorů z toho 13 z DPS Šlejnická.

“Co všechno se dělo na Císařské louce” květen 2017

Vycházkou slovem provázela paní Emilie Vrbatová.

 

„Stop zapomínání“ – Národní týden trénování paměti

 

Den seniorů pod záštitou Ing. Mileny Hanušové radní MČ P6

Vycházky Prahou s Emilií Vrbatovou

 Dívka v rytmu zrozená