Ceník

Ceník výše úhrad za úkony pečovatelské služby

 platný od 1.1.2018

 

(Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

a prováděcí vyhláška č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

 

ceník služeb od 1.1.2018

Ceník výše úhrad za poskytování pečovatelské služby Prahy 6

Úkon                                                                                                                  Výše úhrady

.                                                                                                      Jednotka / Kč za jednotku

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití                                             Kč/hodina 130,-

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek             Kč/hodina 130,-

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve                 Kč/hodina 130,-

vnitřním prostoru

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík                                                Kč/hodina 130,-

 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Pomoc při úkonech osobní hygieny                                                         Kč/hodina 130,-

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty                                                Kč/hodina 130,-

Pomoc při použití WC                                                                                 Kč/hodina 130,-

 

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění

Dovoz nebo donáška jídla                                                                               Kč/úkon 25,-

Zajištění stravy od smluvního dodavatele                                              Kč za oběd 56,-

Dodavatel stravy České vysoké učení technické v Praze,

Vaníčkova 7, Praha 6

Pomoc při přípravě jídla a pití                                                                  Kč/hodina 130,-

Příprava a podání jídla a pití                                                                    Kč/hodina 130,-

 

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

Běžný úklid a údržba domácnosti                                                            Kč/hodina 130,-

Donáška vody                                                                                               Kč/hodina 130,-

Topení v kamnech včetně donášky a přípravy paliva                         Kč/hodina 130,-

Běžné nákupy a pochůzky                                                                         Kč/hodina 130,-

Velký nákup (týdenní, nákup ošacení a nezbytného                               Kč/úkon 110,-

vybavení domácnosti)

Praní a žehlení ložního prádla                                                                         Kč/1 kg 60,-

Praní a žehlení osobního prádla                                                                      Kč/1 kg 60,-

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Doprovod dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a zpět               Kč/hodina 130,-

Doprovod dospělých do zaměstnání, k lékaři, na úřady, instituce   Kč/hodina 130,-

 

 

U úkonů uváděných v jednotce Kč/hodina je účtování každých započatých 5 minut