Ceník

Ceník výše úhrad za úkony pečovatelské služby

 platný od 1.7.2016

 

(Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

a prováděcí vyhláška č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

 

Ceník výše úhrad za poskytování pečovatelské služby Prahy 6

Úkon       Výše úhrady
Jednotka Kč za jednotku
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
Pomoc a podpora při podávání jídla a pití Kč/hodina 130,-
Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek Kč/hodina 130,-
Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru Kč/hodina 130,-
Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík Kč/hodina 130,-
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Pomoc při úkonech osobní hygieny Kč/hodina 130,-
Pomoc při základní péči o vlasy a nehty Kč/hodina 130,-
Pomoc při použití WC Kč/hodina 130,-
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
Dovoz nebo donáška jídla Kč/úkon 25,-
zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy Kč za oběd 52,-
odlehčená strava Kč za oběd 52,-
Dodavatel stravy České vysoké účení v Praze, Zikova 4,Praha 6
Pomoc při přípravě jídla a pití Kč/hodina 130,-
Příprava a podání jídla a pití Kč/hodina 130,-
Pomoc při zajištění chodu domácnosti
Běžný úklid a údržba domácnosti Kč/hodina 130,-
Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti Kč/hodina 130,-
Donáška vody Kč/hodina 130,-
Topení v kamnech včetně donášky a přípravy paliva Kč/hodina 130,-
Běžné nákupy a pochůzky Kč/hodina 130,-
Velký nákup (týdenní, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti) Kč/úkon 110,-
Praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy Kč/1 kg 60,-
Praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy Kč/1 kg 60,-
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Doprovod dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a zpět Kč/hodina 130,-
Doprovod dospělých do zaměstnání, k lékaři, na úřady, instituce apod. Kč/hodina 130,-

 

  • U úkonů uváděných v jednotce Kč/hodina je účtováno každých započatých 5 minut

Bližší informace na telefonních číslech: 220 513 315, 220 513 521