Pečovatelská služba Prahy 6

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Identifikátor: 6192569

Kapacita:1200

Cílová skupina:

  • osoby se zdravotním postižením
  • senioři
  • rodiny, ve kterých se narodily tři a více dětí současně a to do věku 4 let těchto dětí

žijící na území Městské části Praha 6 . (Dejvice, Střešovice, Břevnov, Petřiny, Ruzyně, Sedlec).

 

Věková struktura cílové skupiny:

Bez omezení věku

Místo poskytování: Terénní služba poskytovaná dle potřeb uživatelů

Pečovatelská služba je poskytována jako terénní služba v domácnostech občanů a v domech s pečovatelskou službou  (Šlejnická 5 – Dejvice a U Stanice 5 – Liboc), a to v pracovní dny od 7.00 do 19:00 hod.

Své služby poskytuje Pečovatelská služba podle zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách, v souladu se standardy kvality sociálních služeb, metodikami pečovatelské služby a  platnými právními  normami, v rozsahu  svých kapacit a  odborných a kvalifikačních  předpokladů  svých  zaměstnanců tak, jak  je  to stanoveno v Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb.

Poslání Pečovatelské služby
Posláním Pečovatelské služby Prahy 6  je umožnit seniorům a  zdravotně postiženým občanům,
kteří žijí v domácnostech a rodinách, a jsou odkázáni na pomoc jiných osob, aby mohli zůstat ve svém přirozeném prostředí a trávit svůj čas tam, kde jsou zvyklí, aniž by byla snížena kvalita jejich života.

Cíl služby

  • podporovat uživatele v zachování jejich způsobu života ve vlastních domácnostech
  • pomoci překlenout přechodné období se zhoršeným zdravotním stavem, který nevyžaduje hospitalizaci
  • napomáhat uživatelům k udržení soběstačnosti do té míry, aby co nejdéle mohli žít v přirozeném prostředí
  • podporovat uživatele v oblastech, v nichž jsou jejich schopnosti sníženy

 Cílová skupina PS:
 Komu je služba určena:

Seniorům, dále pak osobám s chronickým onemocněním, osobám s tělesným postižením závislým na pomoci jiné fyzické osoby, které jsou starší 19 let. Dále rodinám s dítětem/dětmi – rodinám, kterým se současně narodilo 3 a více dětí, a to maximálně do věku 4 let těchto dětí.

 Komu není určena:
Občanům, kteří nespadají do cílové skupiny (nesplňují podmínky ze zákona č.108/2006 Sb., §40, odst.1)

Kdo má nárok na bezplatnou PS?
Zdarma se poskytuje PS účastníkům odboje podle zákona č. 255/1946 Sb, dále osobám podle zákona 87/1991 a zákona 119/1990 Sb. a pozůstalým manželům(manželkám) po osobách starším 70 let, dále rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí a to do 4 let věku těchto dětí..

Osoby uvedené v § 75 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů hradí pouze úhradu v rozsahu úhrady nákladů za stravu.

 

Návštěvní hodiny pro občany v sídle Břevnovská 4, Praha 6:

PONDĚLÍ:  8.00 – 17.00 hod. a STŘEDA:  8.00 – 17.00 hod.

V ostatní dny je možné domluvit návštěvu telefonicky na tel. číslech:

220 513 315,   220 513 521

JAK SE K NÁM DOSTANETE?

Tramvají č. 22 a 25 – zastávka U Kaštanu –

Autobusem č. 180 a 174 – zastávka Břevnovská-

 

( http://www.mapy.cz/s/5ASB )