Pečovatelská služba Prahy 6

Pečovatelská služba Prahy 6 je určena především seniorům a zdravotně postiženým občanům žijícím na území Městské části Praha 6 ( Dejvice, Střešovice, Břevnov, Petřiny, Ruzyně, Sedlec).

Pečovatelská služba je poskytována jako terénní služba v domácnostech občanů a v domech s pečovatelskou službou  (Šlejnická 5 – Dejvice a U Stanice 5 – Liboc), a to v pracovní dny od 7.00 do 19:00 hod.

Své služby poskytuje Pečovatelská služba podle zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách, v souladu se standardy kvality sociálních služeb, metodikami pečovatelské služby a  platnými právními  normami, v rozsahu  svých kapacit a  odborných a kvalifikačních  předpokladů  svých  zaměstnanců tak, jak  je  to stanoveno v Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb.

Cíl služby

  • podporovat uživatele v zachování jejich způsobu života ve vlastních domácnostech
  • pomoci překlenout přechodné období se zhoršeným zdravotním stavem, který nevyžaduje hospitalizaci
  • napomáhat uživatelům k udržení soběstačnosti do té míry, aby co nejdéle mohli žít v přirozeném prostředí
  • podporovat uživatele v oblastech, v nichž jsou jejich schopnosti sníženy

Bližší informace o cílových skupinách Pečovatelské služby naleznete v níže připojeném dokumentu.

Návštěvní hodiny pro občany v sídle Břevnovská 4, Praha 6:

PONDĚLÍ:  8.00 – 17.00 hod. a STŘEDA:  8.00 – 17.00 hod.

V ostatní dny je možné domluvit návštěvu telefonicky na tel. číslech:

220 513 315,   220 513 521

JAK SE K NÁM DOSTANETE?

Tramvají č. 22 a 25 – zastávka U Kaštanu –

Autobusem č. 180 a 174 – zastávka Břevnovská-

( http://www.mapy.cz/s/5ASB )

   Používáme počítačový informační systém Pečovatelská služba od Zajíc software.


Správu sítě nám zajišťuje společnost Techmax.